Tushda ShIRINLIK ko’rsa nima bo’ladi

Tushda ShIRINLIK ko’rsa nima bo’ladi

Tushda ShIRINLIK: Imom Ja’far Sodiq Rahmatulloh alayh aytibdirlar- kim, har kim tushida shiyrani ko‘rsa va ichsa, qincha shirin

bo‘lsa, turmushi shuncha shirin bo‘lgay. Tushida shirinlikni ko‘rish 4 narsaga dalolat qilur:

  1. Halol mol.
  2. Ne’mat.
  3. Ilmu-hikmat.

Boshqa shirinliklarni ham ko‘rsa, chunonchi novvot, qand ham shu tariqa bo‘lgay.

ShAPKA

Tushda yangi shapka olganini ko‘rish hokimiyatga; yangi mavqe va manfaatdan dalolat beradi.

ShAYTON

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida shaytonni ko‘rsa, o‘z dushmaniga ishorat bo‘lgay. Agar dev uni vasvasa qilsa, tavba qilsin. Agar shayton bilan urushib, uni yiqitsa, dini baquvvat bo‘lgay. Agar yiqilsa, buning aksi bo‘lgay. Agar shayton bilan taom yeb, suhbat qilishib o‘tirsa, dalil bo‘lgayki, fisqu-fasodda yurgay. Agar ta’biri bo‘lsa, ishi xayr va salohlik bo‘lgay.

tushda