Mунажжимлар Башорати Паризод (Сунбула) буржи

Mунажжимлар Башорати Паризод (Сунбула) буржи

Mунажжимлар Башорати Паризод (Сунбула) буржи

2018-йилда Паризодларнинг асосий вазифаси — маънавий ривожланиш. Сиз ўз ички оламингизга
шонғиб ўзингизга белгилаб кўйилган юксак вазифангиз ҳақида ўйлаб, имонингизни бақувват қилиб,
медитация ва ибодат учун кўпроқ ваҳт ажрати-шингиз керак. Ҳаётингизга янги билим ва одамлар
кириб келади. Муҳаббатда ҳаммаси оддий эмас, агар синовга бардош берсангиз, “қийин бахт» сиз
кутган энг яхшисига айланади. Иккинчи ярим йил-ликда ўз саломатлигингизга эътиборли бўлинг.Mунажжимлар Башорати Паризод (Сунбула) буржи

Паризод (Сунбула) буржи Тақдир чизиқлари Mунажжимлар Башорати 

Кундалик ташвишларни четга суриб, ўз ус- тингизда ишлаш пайти келди. Ноябргача бу бурж вакилларининг кўпчилиги ёлғизликка интилади- лар. Бу ўзлигини топишга, тоат-ибодат қилиш- га, тана ва руҳиятни тозалашга ёрдам беради.

Бундай даврда тақдир ўзимизни ўзимиз билан ёлғиз қолдиради. Ҳатто ишимиз ва оиламиз бўл- сада, одатдаги ҳаётни давом этгирсак ҳам, қамма бурчларимизни адо этсак ҳам, яқинларимиз ус- тида қайғурсак-да, ўз оламингизга шўнғиш учун ёлғиз қолишга вақт ажратиш зарур.

2018 йилда кўпчилик Паризодлар дунёда ёлғиз эканликларини аниқ англай бошлайдилар ва бу ҳақиқатан ҳам нормал ҳолат. Биз бу оламга бир ўзимиз келамиз ва бир ўзимиз тарк этамиз: бу тушунча чуқур ҳис қилинган. Атрофингизда қан- ча кўп одамлар бўлмасин, бизларни қандай се- вишмасин, эртами-кечми бир ўзингиз қолишин- гизга тўғри келади.

Руҳий кучга эга бўлиш жуда ҳам муҳим. У ёлғизлик билан юзма-юз бўлишга ёрдам бсради. Буидай дақиқаларда тақдир олди- мизга қўйган вазифалардан қочиб кетишга ин- тилсак, масалани ҳал қилишдан бош тортсак, ҳа- ётнинг ўзи аниқ вазиятларда тушуиишга мажбур қилади: бу боши берк кўча, ундан чиқиш учун асосий саволларга жавоб беришимизга тўғри ке- лади.

Масалан, одам иши, эркинлигини йўқотади, узоқ вақт ўринга михлаииб қолади. Бундай вази- ятларнинг маъноси тўхташ ва ўзингизни англаш.

Ноябрь ва декабрда бошқа вазифаларингиз бор; ёлғизликни ўз ихтиёрингиз билан тарк этиб, умумий ғоя ва фикрлар боғлайдиган ҳақиқий дўстларни, ҳамфикрларни топишга ҳаракат қи- линг.

Бундан ташқари йил охирида тажрибалар- га эга бўлиб, ўз тажрибаларингизни бошқалар билан бўлишиш, жамоатчилик лойиҳасига қўши- лишингиз мумкин. Йил охиригача сизда истаган соҳангизда таълим олиш имкони туғилади.

Mунажжимлар Башорати севги михаббат  паризод буржи

Шахсий ҳаётиншз турли-туманликка бой ва кучли синовлар ҳам тайёр турибди. Бу асосан яқинда бирга бўлган севишганларга тегишли. Синалган жуфтликларда ҳаммаси яхши. Агар сиз муҳаббат излаётган бўлсангиз, билинг: ҳозир умр йўлдошини топадиган қулай фурсат, аммо янги ҳиссиётлар билан бирга янги қийинчиликлар ҳам пайдо бўлади.

Ахир, ўзингизга катта масъулият олишингизга тўғри келади, аввал ўйлаб кўринг, сиз воқеаларнйнг бундай ривожига тайёрмисиз? Ав- густгача муҳаббат билан боғлиқ кучли хавотирлар ҳамда муаммолар бўлади. Энергетик имкониятла- рингиз юқори, сиз муносабатларни жуда тез бош- лайсиз, аммо уларнинг уйғунлигига кафолат йўқ.

Иккинчи ярим йилликда енгилроқ бўлади, ам- мо муҳаббатга жуда катта қийинчиликлар эва- зига эришилади. Иил охирида сиз романтик боғ- лиқлик, учрашувлар, конфет ва гулдасталар тақ- дим этиш билан ҳақиқий маънавий муносабат, дўстлик ва жуфтликни ажрата олишингиз керак бўлади.

Масъулиятни бўйнига олганларда эса бундай синовлар бўлмайди, улар йиллар давомида синовлардан ўтган. Фарзанд ҳақида ўйлашнинг айни пайти. Февраль ва март ойлари муносабат- лар учун қулай фурсат, ноябрь ва декабрда низо- лар бўлиши мумкин.

Уй-жой масалалари билан охирги ойларда шуғулланган маъқул, ўз уйингиз шароитини яхшилашингиз ёки қулайроқ уй сотиб олишингиз керак.

Mунажжимлар Башорати Паризод 2018-йил касп-хунар ва тадбиркорлик

2018 йил давомида Паризодларга соҳаси ва ишлари қизиқтирмаётгандек туюлади. Бутунлай ҳаммасини ўзгартириш истаги пайдо бўлиши мумкин, айнан нима исташингизни аниқлаш қи- йин кечади. Ҳамма лойиҳаларни охирига етказишни таклиф қиламиз, агар керак бўлса, якунясаб, хаммасини бошидан бошлашингиз мумкин.

Кутилмаганда иш ўринларини қисқартириш ёки компанияни бутунлай ёпиш сизни қўрқитмаслиги ва хафа қилмаслиги керак. Вазиятни баҳолаш ва  ўзликни англаш учун пайт келди.
Янги ишни фаол излашга ҳали шошилманг.

Тайёр бўлганингизда ўзи пайдо бўлади. Шош-ма-шошарлик билан иш қидириш ижобий ўзга-ришлар йўлини тўсиб қўйиши мумкин. Айниқса июль ва август ойларида эҳтиёт бўлиш зарур. Инқироз сизга хавф солмайди. Mунажжимлар Башорати Паризод буржи

Май ва июн-да вазият яхши бўлади: агар сизни суҳбатга
чақиришса, албатта боринг. Ижод кишиларида ўзини намоён қилишларида қийинчиликлар бўлади, бошқа томондан эса деталларда мукаммалликка эришиш пайти келди.

Молиявий масалаларни ҳал этишда энг мақбул ой — август ва сентябрь.
2018 йил Паризодлар саломатлиги мустаҳкам бўлади. Агар сиз маънавий юксалишга кириш- маган бўлсангиз, оғир касалликка дучор бўлиш эҳтимоли бор.

Бу ҳолда касаллик катализатор вазифасини бажаради. Агар сиз ўзингизни маъ- навий бойитсангиз, саломатлигингиз безовта қил- майди. Баъзи бир Паризодлар айрим сабабларга кўра касалхонага ётишига тўғри келади, тақдирга қаршилик кўрсатманг, тапшишлардан дам олиш учун ва ўзингиз билан ёлғиз қолиш учун имкон туғилади.

Йил охирида ҳамма Паризодлар юрак- қон томирларига эътибор қаратганлари маъқул.

tushda