Mунажжимлар Башорати 2018 Тарозу буржи

Mунажжимлар Башорати 2018 Тарозу буржи

Mунажжимлар Башорати 2018 Тарозу буржи

2013 йил сиз эркинлик мазасини хис қиласиз, сизни тўлакрнли ҳаёт кечири- шингизга халақит бераётган ёлғон йўл-йўрик, маж- бурий андозалар, чекловлардан холи бўласиз. Дах- мазалардан озод бўлиш, мақсад ва устунликларни аниқлаш учун вакдг келди. Йил маънавий яқин одамлар билан муносабатлар, қизиқарли воқеалар ва ёрқин таассуротлар билан тўла бўлади. Иш ва бизнесда муваффақиятлар бўлиш эҳтимоли бор, бу молиявий муаммоларни ҳал этади.

Mунажжимлар Башорати 2018 Тарозу буржи сизни нималар кутмоқда

Йил бўйи сиз ўз орзуингиз билан яшайсиз. Ёлгон камтарликни ташланг, ҳеч нарсадан қўрқ- манг: бутун кўкрагингиз билан нафас олиш ва ўзингизнинг энг ишонган режаларингизни амалга ошириш учун пайт келди. Атрофдагилар нима де- йишлари ва нима ўйлашлари ҳақида цайғурманг. Ўз араз-гиналарини бировларга кўрсатишни яхши кўрадиганлар доимо топилишини билсангиз ке-

рак. Шундай экан,сиздан фойдаланишларига йўл қўйманг. Сизнинг вазифангиз — бошқалар таъсиридан тўлиқ қутулиш, айнан сизни қизиқтирган нарса муҳим: ўзингизга ишонган ҳолда мақсадларингиз сари олға.

Гап нафақат иш ҳақида, биринчи галда, шахсий эркинликка эга бўлиш керак, кундалик ҳаётда босим ўтказишларидан халос бўлинг. Ўзингизни мустақил сезинг. Бу жуда ажойиб. Ҳозир хайрия тадбирларида иштирок этишнинг айни вақти.

Масалан, болалар уйига ёрдам бериш, жамоат жамғармалари, экологик
ташкилотларига аъзо бўлиш мумкин. Янги йилда дўстларингиз ҳаётингизда муҳим ўрин тутади, улар қийин пайтларда сизни қўллайдилар.

Эски дўстларингизни эсланг, янги дўстлар орттиринг. Муҳаббат, романтик боғлиқлик ва ҳатто фарзандларингиз ҳам иккинчи планга ўтади. Ўз ўрнини ҳамфикрлар билан мулоқотга бўшатади.

тарози буржи 2018 – йил севги мухаббатта сизни нималар кутмоқда

Агар ёш ва романтик бўлсангиз, муносабатлар, совға ва учрашувларни ўз ичига олган классик муносабатлар аҳамиятини йўқотиб, энди лаззат келтирмай қўйганини пайқаб қоласиз.

Ҳозир сиз- га севимли кишингиз билан маънавий боғлиқлик- ни ҳис қилиш муҳимроқ, нозик туйғулар бир- галикда олиб бораётган иш, тадқиқот, одамларга ёрдам бераётган вақтда ҳам пайдо бўлиши мум- кин.

Агар сиз жуда ҳам севиб қолган бўлсангиз ва иштиёқ сизни бутунлай эгаллаб олган бўлса, муносабатлар узоққа бормаслиги эҳтимоли бор.

Айниқса мураккаб давр бу — ёз, сентябрь ва октябрь ойлари. 2018 йил охиригача вазият бу- лутсиз бўлмайди. Оғриқли узилиш содир бўлиши мумкин, аммо ёдингизда бўлсин: энди ҳаётин- гиздан сизга халақит бераётган, сизни орқага тор- таётган нарса кетди.

Жуфтликлар муносабатлари хотиржам кеча- ди, аммо барибир инқирозлар бўлиб туради. Му- аммо йилнинг биринчи ярмида кўп бўлади. Март ва апрелда ўтмишдаги эҳтирос ўзини эслатади, бу каби масалалар ечимини ортга қолдириб бўл- майди, нуқта қўйиш вақти келди. Май-сентябрь ойларида ҳаммаси тинч.

Ўз умр йўлдошингиз билан муҳим нарсалар ҳақида гаплашиб олиш, бир-бирингизга яқинроқ бўлиш имкони бўлади.
Йил охирида муносабатларни тартибга солиш керак. Таваккалга йўл қўйиб бўлмайди. Август ойигача давр қийин кечади. Уйдагилар билан муносабатлардаги мураккабликлар, ота-онангиз саломатлиги ва ўчмас мулкка тааллуқли маса- лаларда жуда эҳтиёт бўлинг. Уй ва дала ҳовли сотиб олманг.

Ҳатто таъмирлаш ишлари ҳам чў- зилиб кетади ва катта маблағ сарфланади.

Mунажжимлар Башорати 2018 Тарозу буржи Касп-кор ва тадбиркорлик

Мансабга келсак, августгача ҳаммаси ажо- йиб кечади, ўз иқтидорингизни намоён қилиш- га, қизиқарли ва ёқимли иш топишингизга аъло имкониятлар бўлади. Суҳбатларга дадил қа- дам ташлаб боринг, фаолиятингизнинг очилмаган қирраларини намоён қилинг. Одамлар билан му-

лоқотлар, ижтимоий лойиҳалардаги иштирокин- гиз ўзингизнинг кучли ва ожиз томонларингизни билиб олишингизга ёрдам беради. Сиз қандай ишларда фойда келтира олишингизни билиб ола- сиз.

Ноябрь ва декабрда касбий малакангизни оширишга жиддий ёндашув вақти келади. Сизга даромадли таклифлар тушиши мумкин. Сизнинг вазифангиз — катта масъулиятдан қўрқмасдан уни қабул қилиш ва ўз кучингизга ишониш.

Айнан ҳозир ўз мартабангиз учун пойдевор қу- риш керак ва барча қўрқувлардан халос бўлиб, ҳаракатни бошлаб юборинг. Дарвоқе, гап хусусий тадбиркорлар ҳақида ҳам боряпти: йил охирида баъзилар раҳбар бўлиб ишлашдан чарчашади, ўз шахсий бизнесини юргизиш ҳақида ўйлашади.

Кундалик меҳнат жараёни силлиқ, стрессларсиз, хотиржам ўтади. Ҳамкасбларингиз билан кўп му- лоқот қилишга тўғри келади ва сиз жамоанинг бир қисми эканингизни ҳис этишингиз муҳим, улардан ажралиб қолманг.

Молиявий томондан ҳаммаси яхши, сизда кўп- роқ пул топиш имконияти бор, бу жамғармалар- ни ўз бизнесингиз ёки келгуси касбингизга оид ўсишингизга сарфлайсиз. Фақат шубҳали шерик- лардан узоқроқда туринг. Майдан то октябргача ўйлаб кўрилмаган нарсаларга маблағ сарфлашдан бош тортинг, кредит ва қарз олманг.

Тарози буржи  саломатликда сизни…

Умуман олганда Тарозилар саломатлиги бў- йича муаммолар бўлмайди. Сизга жиддий касал- ликлар хавф солмаяпти, касалхонага тушиб қо- лиш эҳтимоли йўқ деса ҳам бўлади. Агарда сиз саломатлигингиз устида қайғураётган бўлсангиз, хотиржам бўлинг.

Майдан то октябргача кўча, рўзғор, ишлаб чиқаришда эҳтиёт бўлмасангиз, бахтсиз ҳодисага учрашингиз мумкин. Экстремал спортдан воз ке- чинг. Йўл қоидаларига риоя қилинг. Фитнес би- лан шуғуллансангиз, шикастланмаслик учун мус- кулларингизни қиздириб, кейин машқ қилинг.

2018 йил овқат ҳазм қилувчи органлар, ай- ниқса меъда заифроқ бўлади. Эмоцияларга кел- сак, салбий ҳиссиётларни ҳазм қилиш анча қи- йин, психологик муаммолар меъда ишига салбий таъсир кўрсатади. Баъзилар психологлардан мас- лаҳат олишлари керак.

tushda