ShAMOL ko’rsa

ShAMOL ko’rsa

ShAMOL ko’rsa: Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida qattiq shamolni ko‘rsa, o‘sha odamlarga andak xavf-xatar bo‘lg‘ay. Agar daraxtni egib, yiqitib ketsa, o‘sha odamlarga ko‘p musibat yetgay. Sadaqa bersin.

Tushda kishi shamol ko‘rsa 9 narsaga dalolat qiladilar:

Bashorat.

Farmonravolik.

Halollik.

Marg (to‘satdan o‘lib qolish)

Azob.

Qatl.

Bemorlik.

Shifo.

Rohat.

ShAXMAT

Dushman, sirdan vofiq bo‘lish, ahvol o‘zgarishi, kasb sohibi bo‘lish, safarga chiqishga, ayyorlikka ishora. Shaxmat donadarini ko‘rish ish faoliyati yaxshilanishi, mol-dunyo va e’tibordan dalolat beradi.

ShAFAQ

Qasam ichishga; ketma-ket keladigan xushxabar va baxtga ishora.

ShUNQOR

Vafosiz, zolim boshliq; o‘tkinchi vazifaga ko‘tarili- shiga ishora.

ShAMDON

Tushda shamdon ko‘rish bo‘ydoqning uylanishiga; oilali inson solih farzandli bo‘lishiga ishora.

 

tushda