tushda QULF

tushda QULF

tushda QULF: Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida qulfni ko‘rsa yoki olsa, dunyoviy va oxirat ishlari rost va mustahkam bo‘lgay.

G‘USL qilmoq

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida daryoga g‘arq bo‘lsa, Uning podshohi halok bo‘ladi. Agar garq bo‘lib, rmon chiqsa, tarki dunyo qilib oxiratga qadam qo‘ygay. Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida daryoda g‘usl qilsa, g‘am-anduhdin pok bo‘lgay. Bemor bo‘lsa, shifo topgay. Agar kamokda bo‘lsa, chikqay. Agar yuz-qo‘lini yuvsa, xayru- manfaat topgay. Agar junubidan pok bo‘lmoq uchun g‘usl qilsa, dunyo ishlaridin qutulib, oxirat ishiga shug‘ul qilgay. Yolg‘on so‘zdan ham pok bo‘lgay.

G‘AM

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida g‘amlik ko‘rsa, o‘ngida shuning miqdoricha xursand bo‘lgay.

G‘O‘RA MEVA

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida xoh uzum, xoh boshqa meva bo‘lsin, g‘)fasini yesa g‘am-anduh yetgay. Agar sotsa, g‘am kam yetgay.

 

tushda