Tushda OQ / qush, sichqon, kiyim

Oqqush. Tushda oqqush uchib yurganini ko’rgan kishi o’ngida quvonchli bir xabar oladi.

Oq sichqon. Tushda oq sichqon ko’rsangiz, o’ngda muhim xabar keladi. Kasal odam tushida oq sichqon ko’rsa, asta- sekinlik bilan sog’ayishiga ishora.

Kiyimning oq ranglisi. Uni kiyishni odat qilgan kishi tushida ham kiysa, yaxshilikdir. Kasb-kor egalari uchun ishsizlik belgisidir.

Oq suvsar. Agar tushda oq suvsar joyida qimirlamay turgan bo’lsa, o’ngda hech qanday ish qilmasdan, hech qanaqa qaror qabul qilmasdan o’tirishingiz kerak.

Tushda OQ / qush, sichqon, kiyim

Agar oq suvsar tushga haftaning birinchi yarmida kirsa, hayotingizda ko’ngilsiz voqea sodir bo’ladi, agar bunday tushni haftaning ikkinchi yarmida ko’rsangiz, boshlig’ingiz bo’lgan erkakning sizga e’tibori tufayli odamlar orasida obro’yingiz tushadi.

tushda