Tushda TOY

Tushda TOY

Toy ko’rsa. O’spirin tushida toy ko’rib, uni egarlab tursa, o’ngida o’z takdirini o’zi belgilaydi.

tushda Toychoq. Tushda toychoq ko’rgan odam mustaqillikka erishadi.

Toychoq. Toychoq – yaxshi kayfiyat, salomatligi a’lo bo’lganidan quvonchining ichiga sig’mayotgani.

Toychoq. Toychokdar o’g’il-qizga dalildir.

Tok. Uni tushida ekkan kishi uchun azizlik va sha- rafdir. Tok boy xotin, deb ta’bir qilinadi. Kim tushi- da tokdan bir novda olsa, ulug’ ayoldan mol-mulkka eri- shadi. Tok novdasi saxiy ayoldir. Kim tushida qishda tok hosil berganini ko’rsa, u boyligi ketgan ayol, deb ta’bir qilinadi. Agar undan biror narsani terib-uzib olsa, uzib olgan narsa mikdoricha moli o’sha ayolga ketadi.

Tokcha. U sirlarni sakdovchi va ayblarni yashiruvchi kishiga dalolat qiladi.

Tol daraxti. U tushda axdiga manfaati tegmaydigan kishiga dalolat, uni yaxshi ko’rganlarga qarshi chiqib, dushman bilganlarga yaqindir.

Tol daraxti. Tol daraxti – o’zi bilan do’stona munosabat.

Tom yiqilishi. Agar uyining tomi va devori uning ustiga yiqilsa, boyligi ko’p bo’ladi.

Tom. Agar tushida uyining tomi chiroyli bo’lsa, obro’ topadi. Agar podshohning tomida bo’lsa, martabasi osha- di. Tomdan yiqilsa, amaldan tushadi.

tushda