Tushda SOCH eng aniq

Tushda SOCH

Tushda Jingalak soch. Tushda kimning sochi jingalak sochga aylanib qolsa, o’ngida molini, xotin yoki libosini al- mashtiradi.

Tushda Siyrak soch. Tushda sochingiz siyrakligini ko’rsangiz, o’ngda kasal bo’lishingizga ishora.

Peshonaga soch chiqsa. Agar tushda peshonaga soch chiqsa, qarzdorlik belgisi. U soch qizil va oq bo’lsa, xo- tini qarzdor bo’ladi.

Tilidan soch chiqsa. Agar tilidan soch chiqqan bo’lsa, unga balo etadi.

Tushda SOCH

Tish tozalagich. Tish tozalaydigan narsa rizq, tavba va istig’forga dalolat qiladi. Agar u bilan sochining orasini ochsa, uning boyligi kamayib, xorlikka uchray- di. Agar u bilan kiyimini tozalasa, axdi ayoli orasi- dagi munosabat buziladi.

Tishlamoq. U hiyla-nayrang, gina-adovatdir. Tishlangan narsa xoh odam bo’lsin, xoh boshqa narsa – muhabbatning hadtsan oshishiga dalolat qiladi. Kim o’z barmog’ini tishlasa, unga tashvish keladi.

tushda