Tushda SIGIR to’liq tabir

Tushda SIGIR to’liq tabir

Tushda Sigir sotash. Tushda sigir sog’sangiz yoki birovning sog’ib turganini ko’rsangiz, o’ngda sigir sut bergan mikdoricha foyda ko’rasiz.

Tushda Sigir SOG’ISh. Kim tushida xotini sigir sog’ib, sutni uvol qilganini ko’rsa, demak, ayoli yomon-fasod ish qiluvchidir.

Tushda SIGIR

Sigir sotib olish tushda ko’rsa. Agar tushda sigir sotib olsa, boshliq bo’ladi.

Sigir suti. Sigir suti o’sha yilning hosildor bo’lishi, halol molni topishdir. Yoki faqirning boy bo’lishiga ishora.

Sigir tushda ko’rsa. Qora va sariq rangli sigir xursandchilik, mo’l-ko’lchilik yiliga dalolat qiladi. Semiz sigir hosildor yillarga, oriq sigir esa qurg’oqchilik, unumsiz yillarga ishoradir.

Tushda sigir go’pggidan eyish o’ngda yil mobaynida halol boylik topishni ifodalaydi. Agar sigir semiz bo’lsa, taqvodor xotindir. Agar sigir shoxdor bo’lsa, itoatsiz xotindir. Sog’in bo’lsa, foydasi ko’p xotindir.

Sigir. Sigir – farovonlik ramzi, sog’lik va baxtdan darak.

Agar tushda Sigir ko’rsa. U tushda yillarning qanday kelishiga dalolat.

Sog’iN sigir. Sog’in sigir tushda ko’rilsa, foydasi ko’p xotindir.

Sidr daraxti. U tushda oliyjanob, mastura ayoldir. Yoki oliyjanob, aslzoda, fozil kishidir. Kim sidr da- raxtini tushida ko’rsa, qadri baland bo’ladi va ilmga erishadi.

Tushda SIGIR

Sidr daraxtini eyish. Kim uni esa, qattiq kasalga chalinadi.

Sidr daraxtini o’stirish. Kim tushida sidr darax- tini o’stirsa, g’am-qayg’u va qiyinchilikka duchor bo’ladi.

Siydik (peshob). U tushda halol bo’lmagan narsaga pul sarflashdir. Tushda uning ko’payishi o’ngda rizqning ko’payishidir.

Siydikni ushlab turish ko’p ishda shoshilish va xatoga dalolat qiladi. Agar bavl qiladigan joyga siysa va siydigi ko’p kelsa, agar faqir bo’lsa, kengchilikka erishadi, boy bo’lsa, ziyonga uchraydi.

Siydik tomishi. U tushda qarzdorning qarzini bo’lib-bo’lib to’lashiga dalolat qiladi.

Siydik. Kimki tushida siydik yoki najas ko’rsa, farovonlik topadi.

Tushda SIGIR

Siyish. Siyish – kasallik (xususan, buyrak va siydik organlariniki); ko’chada hammaning ko’z o’ngida siyish – manmanlik, surbetlik, beadablik, boshqalar fikrini nazar-pisand qilmaslik; eski siydik hidini his etish – zaharlanish, teri kasalligi, azot almashinuvining buzilgani va siydik hosil qilish organlari xastaligi; ahmoq va yovuz odam bilan uchrashuv.

tushda