tushda QORA

tushda QORA

tushda QORA: Qora rang ko‘rish barakali molga ishora.

QUYoN

Uy bekasining xulqiga ishora. Oppoq quyon ko‘rish og‘ir-bosiq, xushfe’l ayolga; qora va iflos quyon ko‘rish yomon odatlarga ega ayolga ishora.

qozon

Tushda qozon ko‘rish halol rizq, foydali davlat, manfaat va yordamchiga ishora.

qochmoq

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, agar har kim tushida odamdan yoki zarar beradurg‘on narsalardan qochsa, dushmanning sharridan omon bo‘lg‘ay.tushda QORA

QUSh

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida zog‘ni ko‘rsa yoki ushlab olsa, fisqu-fasodga berilib, nomardlar bilan hamtovoq bo‘lgay va ular bilan nahs ishlarga bosh qo‘shgay. Agar zog‘ni o‘ldirsa, ul joyga ulus (odamlar) joy

 

tushda