Tushda QON ko’rsa. Aniq tabr

Tushda Qon. Kim tushida qonli ko’lmakka yiqilib tushsa, boylik va xotirjamlik topadi. Agar ko’ylagida qon ko’rsa va bu qon qaerdan yuqib qolganligini bilmasa, demak, uni behudaga biron narsada ayblashar ekan.

Qon chiqishi. Agar kishi tushida o’z tanida jarohat topsa, boyligiga ziyon bo’ladi. Agar uni qilich bilan urganda qon chiqsa, uning o’ziga ziyon tegadi.

Agar qon ichsa, harom luqma eydi. Agar tishlaridan qon kelsa, yaqinlaridan unga g’am etadi.

Tushida inson qonini ichayotgan bo’lsa, noqonuniy ravishda boylikka ega bo’lar ekan. Burnidan qon oqayotgan bo’lsa, jinoiy yo’l bilan mulk topadi.

Qon ko’rsangiz. U tushda harom mol yoki gunoh ishdir.

Tushda QON ko'rsa

Tushda agar Qon ko’rsa: Qizil qon – salomatlik; quyuq qoramtir qon – kasalliqtsan darak. Qon oqayotgani – og’ir kasallik yoki jaroxdt.

Tomirdan qon kelishi. Agar tushida tomirini ochsalar, o’ngida do’stidan yaxshi gap eshitadi. Agar tomi- rini ochganda qon kelsa, unga zahmat etadi.

Toshqin, oqin. Shaharga toshqin kirishi vaboga dalolat, qachonki uning rangi qon yoki loyqa bo’lsa. Ba’zan qo’shinning engillik bilan kirishiga dalil. Agar toshqin uylarini buzib, mol-mulk va chorva hayvonlarini oqizib ketsa, bu dushman yoki ularga jabr- zulm o’tkazadigan sultondir.

Agar tarnovlar yomg’irsiz oqsa, bu shu shahar yoki mahallada to’kiladigan qon. Agar aksi bo’lsa, suvi quyilsa, bu o’sha erdan g’am-kulfatning ketishi, to’kin-sochinlik, tarnovlar mikdoricha davlatdan ishora.

Tushda QON ko'rsa

Tushda Toshqin. Suv toshqinini ko’rish – xavf-xatar belgisi; hissiyotlar qamrab olgani; janjalga qo’shilib qolish mumkinligi; ichki qo’rquvning yuzaga chiqishi.

Tonpso’mir. Katta ko’ngilsizlikdan dalolat.

Tushda Toshlar. Toshlar – kasallik belgisi; mayda tosh, shag’al – siydik yo’lidagi tosh; qimmatbaho tosh – janjal, stress, jarohat, kasallik ehgimoli; tosh ustida yurish, tosh otish yoki o’ziga tosh otishlari – stress holati; tosh yo’nish yoki tosh yotqizish – ahvolning yaxshilanishi.

Toshma, eshakem, toshmali bezgak. Bunday dardni tushda ko’rish tez fursatda boyish va mol-davlat. Toshma jabr-zulm va jazoning tezlashishi hamdir.

tushda