tushda qizil kiyim

tushda qizil kiyim

tushda qizil kiyim: Har kim tushida joma kiysa, erkaklarga qizil joma yaxshi bo‘lmagay, xotinlarga ziynat va xursandlik nasib etgay.

QASAM

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida qasam ichsa, yaxshi ishi qo‘liga kelgay yoki omonatini topshirgay, behuda qon to‘kilishidan omon bo‘lgay. Agar yolg‘on qasam ichsa, Xudoi taoloning g‘azabiga uchragay. Tavba qilsin, (yo‘qsa) diniga putur yetgay.

QORONG‘ULIK

Agar tushida qorong‘ulik ko‘rsa yoki qorong‘ulik ichida qolsa, zalolat va gumrohlikdan yorug‘likka chiqcha, gunoxdan tavba qilib, ibodatga qadam qo‘ygay. Agar bir xona yoki shaharni qorong‘u ko‘rsa, g‘am-anduxda qolgay. Sadaqa bersin.

tushda