Tushda QIMMATBAHO TOSh

Tushda QIMMATBAHO TOSh

Ibn Siyriyn aytibdirlarkim, har kim tushida zabarjadni ko‘rsa, xayru-manfaat nasib etgay. Agar zabarjadni jam etsa, ko‘p mollik bo‘lgay. Agar zabarjadni yo‘qotsa moliga nuqson yetgay.

Imom Ja’far Sodiq Rahmatulloh alayh aytibdirlar- kim, zabarjadni tushda ko‘rish 3 narsaga dalolat qilur:

Xursandlik.

Mol.

Manfaat.

tushda