tushda QAYNONA

tushda QAYNONA

Tushda qaynona ko‘rish kambag‘al uchun boylikka, boy uchun tashvishga ishoradir.

QAYNI

Tushda qaynisini ko‘rish kuch-qudrat, ishda muvaffa- qiyat qozonishga ishora.

QAYNOTA

Tushda qaynotani ko‘rish savob, kutilmagan yerdan keladigan rizq va boylikka ishora.

 

tushda