Tushda QALAM

Tushda QALAM

Tushda QALAM: Har kim tushida qalamni olsa yoki unga qalam bersa, dalil bo‘lgayki, unda ko‘p ilm hosil bo‘lgay. Hamma ishi yaxshilik bilan murodiga yetgay. Agar qalam bilan biror narsani bitsa, yaxshilik bo‘lgay. Agar yomon narsani bitsa, yomonlik bo‘lgay. Agar xat yozib turgan holatda ko‘rsa, g‘ulomu bo‘lgan. Agar zog‘lar to‘p bo‘lib uchib yursa ul joyga o‘shancha miqsor lashkar to‘plangay.

tushda