Tushda oq UZUM

Tushda oq UZUM

tushda Oq uzum. Oq uzum faqat yaxshilik va shifo bo’ladi. Chunki Nuh payg’ambar sil kasali bilan og’riganda Alloh unga uzum eyishni vahiy qilgan. Shundan so’ng u kishi shifo topgan.

Nog’ora. Nog’ora tovushini. eshitish – siz o’ta biqiqsiz; nog’ora chalish – yaqin kishingizning og’ir kasal bo’lishi; nog’orani ko’rish – quloq, tomoq, burun, shuningdek, nafas tizimi kasallikka chalinishi mumkin; teshilgan nog’ora – ichki organlar jarohati.

Nogiron. Tushda nogironni ko’rish – xavf belgisi, kasallik, jarohat, «issiq-sovuq» yoki kinna.

o

Oq chumoli. U qo’shni, xodim yoki o’g’ridir.

tushda