Tushda o’tloq ko’rsa

tsuda o‘PKA

Tushda insonnish o‘z o‘pkasini sog‘lom ko‘rishi uzoq umgrga, kasal va dog‘li, kir ko‘rishi esa kisqa umrga ishoradir.

tushda O‘RNATISh

Tushda har qanday bir narsani o‘rnatgani, sozlatgani- ni ko‘rish, uzoqsan mehmon kelishi va sevinchli xabar belgisidir.

O‘SMOQ

Tushda daraxt va niholning darhol o‘sganini ko‘rish zarar ko‘rishga ishoradir. Qo‘lning uzatganini ko‘rish qo‘li ochiqlikka ishoradir.

O‘TLOQ

Tushda o‘tloq joyni ko‘rish hech zahmat chekmasdan qo‘lga kiritiladigan rizqqa ishoradir.

O‘TISh YO‘LI

Tushda tor o‘tish yo‘li ko‘rish inson qilgan amaliga qarab javob berilishga ishoradir.

O‘G‘RI

Tushda o‘g‘ri ko‘rish xastalik, dard bilan ta’bir qilinadi. O‘gri uyga kirgani, lekin hech narsa olmaganini ko‘rsa bemor odam sogayishidan dalolat beradi.

tushda