Tushda Mashina

Mashina. Tushingizda har qanday mashina – mexanizmni ko’rsangiz, ko’proq akdiy faoliyat bilan dgug’ullanishingiz lozim; xdr qanday hisoblash mashinasi, aloqa apparati va orgtexnika – ko’proq jismoniy mexdat bilan shug’ullanish kerakligi; bundan tashqari, mashinaning ayrim qismlarini organizmdagi ma’lum a’zo deb hisoblab, sog’ligingiz haqida ma’lumot olish mumkin.

Tushda Mashina

Mashina, g’ildirak. U tushda molning xazinaboni- dir.

tushda