ТУШДА Билакузук

ТУШДА Билакузук

ТУШДА Билакузук–Тушида эркак киши қўлида билакузук кўрса, у етишмовчилик, аҳволининг танглигидир.

tushda
UYDA O'TIRIB PUL ISHLASH. BOSIB 15 SEKUNT KUTINGKO'RISH