Tush TABIRI kitobi

Tush TABIRI kitobi

Zaharli o’rgimchak. U tushda aziyat beruvchi, fasodchi ayolga dalolat.

Zaxira. Zaxira yig’ish – organizmni bo’shatib, to- zalash zarur; organizm quvvati pastligi.

Zaxr. Tushda zaxr eyish harom moldir. Agar uning ta- nasiga zahr tegsa, o’ngda g’am-anduh chekadi.

Zebra. Tushda zebrani ko’rsangiz, o’ngda hayotingiz bir tekisda bo’lmaydi.

Tush TABIRI kitobi

Zenit. Zenitdagi quyoshni kuzatish – o’z muammolaringizni hal qilish uchun oxirgi yaxshi imkoniyatdan foydalanishingiz zarur; hozir yaxshi holatdasiz, uni asrab qolish lozim.

Zig’ir. Tushda zig’irpoyani ko’rsangiz, o’ngda safarga chiqasiz.

Ziyofat. Ziyofat – tushda yaxshilikka birlashish.

Ziyofatsh taklif. Kim tushida ziyofatga boshqalarni chaqirayotganini ko’rsa va ular kelib taomlardan tanovul qilsa, u rahbar bo’ladi. Agar tushda biron ziyofatga taklif qilinsangiz, o’ngda boylik va hurmat topasiz. Ziyofat dasturxoni qanchalar to’kin bo’lsa, o’ngingizdagi ishlaringiz ham shunchalar yaxshi bo’ladi.

Tush TABIRI kitobi – tushda ko’rsa

Zilzila. Zilzila – takdir zarbasi yaqinlashayotgani va unga bog’liq azob.

Zilzila. Kimki tushida zilzila bo’lganini ko’rsa, o’ngida unga hukmdordan jazo etib keladi.

tusda Zilzila. Tushda er qimirlasa, u diyorga kasallik ke- ladi.

tushda Zina. Taxta zina – munofiq kishi. Undan chiqish esa – niyatni amalga oshirish. Zinaga chiqish – oralarida munofiqlik (mug’ombirlik) bo’lgan odamlardan yordam so’rashdir. Zina safarga dalolat hamdir.

Ipak qurti. U podshohning xalqidir.

Ipak. Ayol tushida ipak ko’rsa, o’ngida foydali narsaga ega bo’ladi, er kishi ko’rsa, qo’liga haromdan mol keladi. Agar tushingizda ipak ip ko’rsangiz, demak, o’ngingizda safarga chiqishingizga ishora bo’ladi.

Tush TABIRI kitobi

Irkit xotin. Kim tushida irkit xotinni ko’rsa, o’ngida moliyaviy inqirozga uchraydi. Agar ayol o’ziga oro berib yurmasa, erining ayolidan ko’ngli soviydi.

Irmoq. Tushda irmoq ko’rsangiz, o’ngda sizni ziyofatga taklif etadilar. Bunda yaxshi odamlar bilan ko’ngilli dam olasiz. Agar tushingizda irmoq yo’li kengayib borsa, o’ngingizda do’stlaringiz ko’payadi.

Isyon. Tushda isyon bo’layotganini ko’rish o’ngdagi to’siqlar, kelishmovchilik va qiyinchilikka ishora.

Isirg’a. Turli yolg’on va tuxdoat gaplarga ishora.

Isitma. Tushda o’zining isitmalab yotganini ko’rish – yuqumli kasallik, nevroz, klimaks davridagi gormonlar buzilishi.

Ism. Agar insonning ismi tushida boshqa ismga aylanib qolsa, baxtli va salomat bo’ladi. Kim boshqa ism bilan chaqirilsa, agar xunuk ism bo’lsa, uning faxdshi aybi ochiladi yoki kasali zoxir bo’ladi. Agar chiroyli ism bilan chaqirilsa, azizlik, sharaf va shu ismning ma’nosi qancha ma’noli bo’lsa, shuncha izzat-xurmatga erishadi.

Ism. Tushda o’z ismini eshitish – yaxshi belgi, ijobiy voqealardan darak.

Ispandon. Ispandon tushda g’am bo’ladi. Agar biror kishi ispandon bersa, o’sha odamning g’ami unga keladi.

Issiqlik. Kim tushida issiqlikni his qilsa, o’ngida boshiga g’am tushadi. Agar tushda issiqlik sizga yoqimli tuyulayotgan bo’lsa, o’ngda ishlaringiz rivojlanadi.

Istak. Kimki tushida o’lishni istasa, o’ngida ijobiy tomonga o’zgarish yuz beradi.

tushda ko’rsa tush tabiri kitobi

Tush TABIRI kitobi

Istak. Tushda biror nimani kuchli istash – jinsiy yoki ijgimoiy qoniqmaslik.

Istig’for aytmoq. Tushda istig’for aytmoq rizqning ko’p bo’lishiga dalolat. Kim namozdan tashqarida istig’for aytsa, umri ziyoda bo’ladi. Kim o’zini Allohga istig’for aytayotgan holda ko’rsa, Alloh uning gunohini kechirib, unga mol, farzand, xotin, jannat beradi.

Kim tushida istig’for aytishdan sukut qilib turgan bo’lsa, u munofiq. Agar xotin kishiga tushida kimdir «Istig’for ayt», deyayotgan bo’lsa, u xotin zino qiladi.


tushda