O‘lgan qarindoshlar tushda xafa yoki xursand holda ko‘rilishi

O‘lgan qarindoshlar tushda xafa yoki xursand holda ko‘rilishi

tushda