Мунажжимлар башорати Ўқотар биржи

Мунажжимлар башорати  Ўқотар биржи

Мунажжимлар башорати Ўқотар биржи

Сиз саёҳатлар билан боғлиҳ орзуларингизни амалга оширасиз: сизда сайёрамизнинг

энг узоҳ жойларига бориш имконияти бўлади. Молиявий мураккабликлар кайфиятингизни бузади,

пуллар ҳаётингизнинг энг муҳим ўрнини эгаллаб олишига йўл ҳўйманг. Йил охирида сиз анча омадли, ўзингизга ишонган, обрўли бўлганингизни сезасиз, ўзингизга бўлган баҳоинтз ошади, оламга ижобий ҳарай бошлайсиз.

Мунажжимлар башорати  Ўқотар биржи

Мунажжимлар башорати 2018. Ўқотар биржи олдинда сизни…

Биринчи планда маънавий ўсиш бўлиши керак. Янги билимлар олинг, устоз қидиринг, энг жиддий саволларга жавоб беришга ҳаракат қилинг.

2018 йилда ҳатто дунёнинг четига боришга имкон бор. Қадриятлар, диний фалсафа ҳақидаги масалалар сизни бутунлай чулғаб олади: уларга кўпроқ вақт ажратиш керак. Таълим олишга қарор қилган бўлсангиз, бу йил тўлиқ ғояларингизни ошириш имконини беради.

Бошқа шаҳар ёки мамлакатга бориб ўқисангиз, чет эллик ҳам- касбларингиз билан яқин алоқада бўласиз.

Келаётган йил хорижий тилларни ўрганиш учун қулай вақт. Албатта, бунинг учун чоршанба кунларини ажратинг: ўша миллат вакиллари би- лан суҳбат, маданиятини ўрганиш, урф-одатлари билан танишиш керак.

Маънавий ўсиш билан шуғулланаётганлар учун муқаддас зиёратгоҳларга зиёрат қилиш учун бориш яхшироқ. Тақдир сиз- га юбораётган белгиларни диққат билан кузатинг. Йил давомида тоат-ибодат, йога ва спорт учун қулай фурсатлар бўлади.

Сизни ўзгартирмоқчи бўлганларга аҳамият берманг, улар сиз аҳами- ятсиз иш билан шуғулланаётганингизни айтади. Ҳамма ҳам сизни тушунмаслиги аниқ. Агар дўст- ларингиз ва танишларингиз билан хайрлашсангиз алоқалар тугайди.

Кундалик юмушЛарга шўнғиб кетманг, асосий мақсад сари ҳаракат қилинг, сизни қизиқтирган нарсалар билан шуғуллш!инг, аста-секин атро- фингизда одамлар йиғила бошлайди.

Йил охи- рида сиз ўзингизни қатьий сезасиз ва келгуси йўлингизни тушунасиз. Синовлар ҳеч қачон ту- гамаса-да, энди сиз энг мураккаб вазиятни ҳам енга оласиз.

Ўқотар биржи 2018-йил сизни севги – мухаббатта нималар кутмоқда.

Шахсий ҳаётингизда ҳаммаси барқарор, инқирозлар йўқ. Йил боши — ёруғ ва ижо- бий. Биргаликда дам олишингиз учун энг яхши ойлар — май ва июнь.

Июнь ойида романтик саёҳат уюштириш мумкин. Агар ҳали ҳам иде- алингизни излаётган бўлсангиз, тақдир бу даврда узоқдан келган одам билан учрашиб қолиш, та- нишиш учун имкон беради, келажакда сафарда- ги шеригингизга айланиши мумкин.

Романтик учрашувларга келсак, бўлажак турмуш ^фтоғин- гизни майгача топишингиз мумкин. Олдиндан режалаштириш керак эмас, ҳаётнинг ўзи сизга туҳфа юборади. Майдан то сентябргача мулоқот- лар учун жуда яхши давр бўлади.

 Янги оилалар бир-бирларини яхши ўрганиб оладилар.

Ноябрь ва декабрь ойларида сиз ўзгаришларни истаб қоласиз. Ёки улар ҳаётингизга ўз-ўзидан кириб келади. Бундан хавотир олманг, чунки ҳар бир инқироз сизга ёрдам бериш учун юборилган бўлади.

Оилалиларда ҳаммаси жойида бўлади. Сиз- да уйга эътибор қаратишга, уни таъмирлаш ва ободонлаштиришга имкон туғилади. Лекин бу ишларни ноябрь-декабрь ойларида қилганингиз маъқул. Унутманг, уй учун катга харидларни йил охирида амалга ошириш лозим.

Мунажжимлар башорати 2018. Ўқотар биржи бизнес ва касп-корда сизни нималар кутмоқда.

Ишда сиз яхши натижаларга эришгансиз ва ҳозир ўз мавқеиигизни мусгаҳкамлаш вақти кел- ди. Янги чўққиларни эгаллашга ҳаракат қил- манг, ҳозир кундалик лойиҳалар билан шуғул- ланинг, малакангизни оширинг, бу одатий курс- лар бўлиши мумкин.

Касбингиздаги ўсишингизга тааллуқли ўқишга кирган яхши: аспирантура ёки халқаро мутахассислар тайёрловчи дастурлар.

Агар ўсиш учун чет тилларни ўрганиш керак бўлса, шуғулланишни бошланг. Тилларни билиш фойдалилигини Уқотарлар яхши ту1нуиишади.

2018 йилда сизни чет элга сафарга юборишлари мумкин. Тил билсангиз чет эллик ҳамкорларин- гиз билан эркин мулоқот қила оласиз ва улар- нинг маданиятини яхшироқ ўрганасиз.

Кундалик ишларда майдан то октябргача ўз- гаришлар бўлиш эҳтимоли бор. Баъзилар ян- ги жой топиш муаммосига тўқнаш келадилар, булар келгуси йилдаги ўзгаришлар ҳақида бел- ги холос.

Хизмат юзасидан ҳар куни учрашиб турадиган одамларни ёқтирмаганлари туфайли Уқотарларнинг ўзлари ҳам муҳитни ўзгартир- моқчи бўлиб қоладилар.

Ариза ёзишдан илгари муаммолардан қочиш мумкин эмаслигини, янги жамоада бундан-да қийин ва чигал вазиятлар би- лан тўқнашиб қолиш мумкинлиги ҳақида ўйлаб кўринг.

Келаётган йилда молиявий муаммолар бўлиши мумкин. Моддий қийинчиликлар, мажбурий чек- ловлар сизни бир оз қийнайди. Бундай бўлмасли- ги учун сабр қилиб, вазиятни холисона баҳоланг.

Ҳозир пулларни бўлар-бўлмасга сарфламасдаи, уларни жиддий мақсад, барцарорликка эришиш учун ишлатинг. Ноябрь-декабрда жамғармала- рингизни фойдали ишга тикинг. Йил охиридаги вазифангиз моддий бойликларга боғланиб қол- масликни англанг, ўз қўрқувларингиз юзига тик боқиб, хотиржам хрёт кечиринг.

Ўқотар буржи-саломатлик-2018-йил башорати

Йил бошида саломатлигингиз безовта қилмай- ди. Майдан октябргача чарчашдан, спортдаги ор- тиқча юкламалардан ўзингизни асранг.

Кучингиз қолмагунча ишламанг. Дам олиш кунлари дам олинг, уйқунгизни нормаллаштиринг. Эҳтиёт бў- линг, ишлаб чиқариш ва рўзғорда шикастланиб қолиш мумкин.

Йил давомида томоғингизга эътиборли бўлинг. Қалқонсимон безлар муаммоси қам бўлиши мум- кин. Ўқотарлар остеохондроз билан оғришади, бу касаллик аҳён-аҳёнда ўзини эслатиб туради.

tushda