Мунажжимлар башорати Балиқ буржи

Мунажжимлар башорати Балиқ  буржи

Мунажжимлар башорати Балиқ  буржи

Кундалик ишларни меъёрида бажариш вакрпи келди. Катта далани ҳайданг, уруғ экинг, ҳосилини оласиз. Руҳий аҳволингиз гўзал, шахсий ҳаётингизда ҳаммаси етарлича сокин.

Дунёнинг экзотик жойларига дадил саёҳат қилишингиз мумкин. Одамлар, айниҳса дўстлар билан алоҳалар бирмунча вазиятни мураккаблаштиради.

Ҳамма дўстлар ҳам чин бўлавермайди, буни жиддий қабул қилиб, хафа бўлмаслик керак.

Мунажжимлар башорати Балиқ буржи

Мунажжимлар башорати 2018. Балиқ буржи сизни бу йил…

Бутун вазифангиз йил давомида сокин кун- далик ишларга боғлиқ бўлади. Ишлар ўз йўлида кетади, сиздан уни яхшилаб бажаришингиз талаб этилади, ҳаёт таклиф этган вазифадан қочманг.

Бу фақат жамоатчилик ишларига тааллуқли. Уму- ман ҳар қандай вазиятда ҳам меҳнат қилган, ёр- дам берган ва ғамхўрлик кўрсатган маъқул. Сиз ўзингизни жуда “керакли” одам деб ҳис қиласиз, ҳамма сиздан ёрдам сўраши мумкин.

Қаётингизда, масалан, уй ҳайвонлари пайдо бў- либ қолса, уларга ҳам ғамхўрлик кўрсатишингиз

керак. Ўз саломатлигингиз устида ҳ.ам қайғури- шингизга тўғри келади. Режали тартибда кўрик- дан ўтиб, муолажалар қабул қилиш, дориларни ўз вақтида ичиш, кун тартибини кўриб чиқишингиз, соғлом ва кучли бўлишга халақит берадиган за- рарли омиллардан қутулишингиз керак бўлади.

Бу даврда жамиятдан қочиб юриш керак эмас. Сиз албатта ёлғизликка мойилсиз, аммо унинг имкони фақат айрим ҳолларда бўлади ва буни хотиржам қабул қилинг.

Воқеалар ривожи ичида мулоқотлар, югур-югурлар билан овора бўлишин- гизга тўғри келади. Уз “оламингизда” булардан беркиниб олманг. Бу сизнинг ўсишингизга зарар келтиради.

2—3 кун ёлғиз қолсангиз бўлади, бу сизни қувватлайди, пойдевор бўлади ва оёғингиз остида қаттиқ заминни сезишингизга ёрдам бера- ди. Энди янги куч билан ижтимоий ҳаётга кириб борасиз, ёрдам беришга шошиласиз.

Қийинчиликларга келсак, бутун йил давомида шахсий эркинлик етишмаётганини сезасиз. Сизга одамлар ва вазиятлар босим ўтказаётгандек ту- юлади.

Улар сизга эркин нафас олишга берма- ётгандек, ғам-ташвишларга ўралашиб қолгандек бўлаверади. Бундай ёқимсиз вазиятларда ақлли бўлиб, уларга бардош бериш керак.

Сиз ишончли ҳисоблаган дўстларингиз аксинча бўлиши мумкин. Худди шундай воқеа ҳомийлар билан ҳам юз бериши эҳтимолдан холи эмас.

Дўстона муносабатларда эҳтиётроқ бўлинг. Баъзи дўстларингиз ҳаётингиздан умуман кетиши мум- кин, йил охирида бу ўз вақтида бўлганини тушу- насиз.

Маънавий ва шахсий ўсишда тақдир сизга ҳақиқий устозни беради: у сизга ҳаётнинг моҳи- ятини ўргатади, ҳар жабҳада қўллайди. Ҳатто

шунчаки саёҳат қилиб, оламни бошқа маданият- ларини билиб оласиз ва бу сизнинг фикрлашин- гиз кенгайишига ёрдам беради.

Балиқ буржи. Севги мухаббатта 2018-йил охирида сизни нималар кутмоқда

Юқорида айтиб ўтилгандек, шахсий ҳаётин- гизнинг тўлиқ сокинлик даври келди. Агар сиз ўт- ган йили ҳаётдаги асосий танловни танлаган бўл- сангиз, энди уларни мустаҳкамлаш керак.

Минглаб майда-чуйдаларни бир бутунга тўплаш, улардан бахт яратиш керак. Йилнинг биринчи ярмида ҳамма ишларда сизларга омад ёр бўлади. Энг ях- ши ойлар бу — июнь, июль: бу ойларда ёрцин ва муҳим воқеаларни кутиш мумкин. Бутун ёз даво- мида ва куз бошида романтик кайфиятда бўласиз.

Катта ёшдаги Балиқларда ҳам ҳаммаси ажо- йиб, ўз умр йўлдошингиз билан оила ташвишлари, иш, уйингизни ободонланггириш каби ишлар билан овора бўласиз.

Йилнинг охирида муҳаббат яна ўзи ҳақида эслатади. Болалар билан боғлиқ муҳим воқеалар ҳам бўлиши мумкин. Фарзандли бўлиш- ни режалаштираётган бўлсангиз, айни вақти

Тадбиркорлик ва касп – кор мунажжимлар башорати Балиқ буржи

Мансаб ўз-ўзидан келади, ҳамма қийинчилик- лар ортда қолади, энди эркин нафас олса бўлади. Январь ва февраль ойларида ҳар қандай касбий танлов осон ҳал бўлади, обрў ва даража ошиши йўлидаги мақсадга эришнш учун сиз фаоллик ва қатъият кўрсатинг.

Сиздан фақат жараёнга қўши- линг, ишингиз ўз-ўзидан юришиб кетади. Йилнинг иккинчи ярмида вазият яна ҳам яхшиланади, ҳаётингизни бағишлашга тайёр бўлган ишни топасиз.

Сиз кундалик ишингизда уйғунлик ва қониқиш топасиз, бу жамиятга хизмат қилади.

Иш жойини ўзгартиришга боғлиқ бўлган муҳим воқеалар август ёки сентябрда бўлади. Ноябрь ва декабрда мансабингиз кўтарилади ва келгуси парвозингиз учун йўл очилади. Натижалар келгуси йилда албатта кўринади.

Ҳозир- ча мавжуд имкониятлардан ^фойдаланиб, таълим олиш учун ўқишга киринг. Ўзга мамлакатга бо- риш керак бўлса, таваккал қилиб кўринг, амалга ошади.

Молия ишлари ҳам етарли даражада: тўкинлик бўлади. Йил боши ёки охирида кичик беқарорлик бўлиши мумкин, бундан асло хаво- тирга тушманг.

Балиқ буржи 2018-йил саломатлигингиз

Бу йилнинг вазифаси саломатликни мустаҳкам- лаш ва асрашдан иборат. Организмнинг эҳтиёжи- ни қондиринг, керак бўлса, шифокорга учрашинг.

Ярим йилликда массаж курси, стоматолог ёнига боринг. Иккинчи ярим йилликда аҳволингиз яхши- ланади, ўз ҳаракатларингизнинг ижобий самараси- ни кўрасиз. Шифохонада даволанишга ҳам туғри келиб қолиши мумкин, масалан кўрик учун.

Йил давомида оёқлар, бўғимларга эътиборли бўлинг, ва- рикозга мойил бўлганларда ўткирлашиши мумкин.

Иккинчи ярим йилликда оёқнинг товон со- ҳасига эътибор қаратинг. Руҳиятингиздаги уйғун- ликни асрашингиз керак. Кайфиятингиз кўтари- либ ёки тушиб кетаверса, барқарюр ҳолатга ўтиш учун жисмоний тарбия, йога, фитнес, рақс билан шуғулланинг.

tushda