Мунажжимлар башорати Қовға буржи

Мунажжимлар башорати Қовға буржи

Мунажжимлар башорати Қовға

Бутун йил давомида сиз ҳамкорлик ҳилиш бўйича имтиҳон топширасиз хамда шартнома имзолайсиз. Биринчи ярим ўзингизнинг даҳо эканлигингизни исботлайсиз. Ўзингизга, ўз маънавий кучингизга суяниш зарурати пайдо бўлади.

Иккинчи ярим йилликда характерингизнинг салбий хусусиятлари пайдо бўлади: гиначилик, очкўзлик, иғвогарликка мойиллик, бироқ сиз улардан зудлик билан хайрлашасиз. Мансаб борасида омад сизга кулиб боҳади.Мунажжимлар башорати Қовға буржи

Мунажжимлар башорати 2018. Қовға буржи сизни бу йил…

Бу йил сиз ўзингизни шахс сифатида қайтадан баҳолайсиз: шахсиятпарастлик, худбинлик, ман- манлик, ҳар қандай йўл билан ўз эркинлигини асраб қолиш ва агрофдаги одамларни ўйламасдан иш қилиш истагндан қутулишингиз керак.

Асосий вазифа муомалани ўрганиш, олам билан алоқага киришнш, сиз нима фойда келтиряп- сиз ва эвазига нима оляпсиз, аниқлаб олиш.

Олам сизга ҳамроҳингиз, умр йўлдоши, дўст ёки шунчаки, меҳрибон таниш сифатида кўринади, биринчи галда, одамлар билан гаплашишни ўрганишингиз керак. Умуман олганда атрофдагиларга қарши бо- риб бўлмайди, одамлар орасида кўлроқ бўлинг.

Ички оламга келсак, ўз эътиборингизни маъна- виятга, медитация, тоат-ибодат ва зиёратларга бо- ришга қаратинг. Август ойигача ўз руҳингизнинг қора томони билан тўқнашишингиз мумкин.

Қўрқ- манг, сиз синовда шаънингизни асрай оласиз. Уз руҳиятингиз ва имонингизни тозалайсиз. Йилнинг иккинчи ярмида сиз кутилмаганда жанжалкаш одамга айланишингиз мумкиш.

Узингиздаги худ- бинлик, номақбуллик каби хусусиятларни пайқай- сиз. Буларнинг барчасини ҳаётингиздан ўчириб ташлаш керак. Сиз буни уддалайсиз.

Қовға буржи. Севги мухаббатта 2018-йил охирида сизни нималар кутмоқда

Бу йил шахсий ҳаётиш изда ҳал қилувчи йил бўлади. Ўзингизни йўқотиб қўймасдан, тақдир сизга инъом этган имкониятга вақгида “ҳа” деб жавоб беришингиз керак. Агар ҳали ўзингизга йўлдош топмаган бўлсангиз, ҳар сонияда жуфтингизни уч- ратишингиз мумкин.

Ҳаммаси тўсатдаи ўз-ўзидан юз беради, муваффақиятга эришиш учун ортиқча куч сарфламайсиз. Фақат узоқ йиллар давомида қадрли бўлган эркинлигингиздан қисман воз кечиб, оилали бўлишингизга тўғри келади.

Тўғрисини айт- ганда ёлғизлик ўзингизнинг ҳам жонингизга тегиб кетган… Шундай экан ҳаётнинг янги қоидаларни қабул қилинг.

Ҳамкорингиз билан келишиш, бирга- ликда қарорлар чиқариш, умумий масалаларни ҳал қилиш, гапиришни ва эшитишни ўрганига — жуда қизиқарли машғулот. Сиз энди танлаган одамингизнинг таклифини қабул қилишга мажбурсиз.

Оилали бўлганлар бунга янада жиддийроқ ёндашиши керак, умр йўлининг қолган қисмини у билан биргаликда босиб ўтасиз. Айнан сизнинг камчиликларингиз комилликка эришингизга халақит беради. Бошқа тўсиқлар ҳозирда йўқ.

Майдан октябргача оилангизда ўзгаришлар бўлиши мумкин, ҳойнаҳой, бу келгуекда бўладиган янгиликларни кутиш, ўйлар, режалардан далолайдир.

Тадбиркорлик ва касп – кор мунажжимлар башорати Қовға буржи

Сизнинг мавқеингизда аъло давр бошланади. Сиз истаган ишингизни танлашингиз, танлаган йўлингизда дадил ўсишингиз м>тикин. Масъули- ят ва нуфуздан қўрқманг, айиан бу йил нуфузи анча юқори янш ўринга эга бўласиз, мутахассис сифатида обрў қозонасиз.

Сизга раҳбарлик лаво- зимини таклиф қилишса, рози бўлинг. Ҳатто агар сиз унчалик катта лавозимга кўтарилмасангиз ҳам ҳамкасбларингаз орасида обрўингиз ошади.

Бундан ташқари жуда қизиқарли лойиҳа устида иш бошлашингизга имконият туғилади. Йилнинг биринчи ярмида иш жараёни беками-кўст бўлади, сиз ўз ғгўналишингизни топасиз ва бахтингиз кулиб боқади.

Иккинчи ярим йиллик ҳамкорлик муносабатлари билан боғлиқ. Агар ўз бизнесингиз бўлса, унда ишончли одамлар билан ҳамкорлик қилиш тўғрисида ўйлаб кўришингаз керак, бу ўзингизни анча дадил ҳис қилишингазга ёрдам

беради. Ўз имконият ва иқтидорингизни чекла- масдан, масалаларингизни ҳал қилишда мутахас- сисларни жалб этиш ва фаол турли марказлар- дан маслаҳатлар олишингиз мумкин.

Йил охирида келгусида биргаликда ишлайдиган ҳамфикрлар жамоасини шакллантириш ҳақида ўйлаб кўринг.

Молиявий масалалар энди сизни кучли хавотир- га солмайди, ахир ҳамма инқирозлар орқада қол- ди. Энди озгина дам олиш ва яшаб қолиш ҳақи- да ўйламаслик мумкин, муҳим масалаларни ҳал этишда маблағ етарли бўлади.

Ижод кишиларига кутилмаган ғоялар майдан то октябргача келиши мумкин. Улар устида яна ишлаш керак, натижада фаолиятингизиинг бошқа йўналишлари очилади.

Қовға буржи 2018-йил саломатлигингиз

Саломатлигингиз ҳолатини то август ойигача жуда яхши деб баҳоласа бўлади. Агар соғлом- лаштирувчи муолажалар ҳақида ўйлаган бўл- сангиз, бунга кечиктирмасдан киришинг.

Алоҳида органлар ва соҳаларга эмас, энг олдин руҳий ҳолатга аҳамият беришингиз керак. Жисмоний органлар ҳозир азият чекмаяпти, руҳингиз эса оғрияпти, унга ёрдам зарур.

Психологик консультация фойдали, диндорларга эса тавба-тазарру, маънавият устозлари билан суҳбатлар жуда таъ- сир қилади. Агарда салбий фикрлар чулғаб олган бўлса, ёлғизликда қолмасликка ҳаракат қилинг.

Иккинчи ярим йилликда бош оғриқлари пайдо бўлиши, кўз, тиш ва қулоқ оғриши мумкин. Агар касал бўлиб қолсангиз, ўзингизни ўзингиз давола- манг, шифохонага боринг.

tushda