Мунажжимлар башорати 2018 йиллик Қисқичбақа

Мунажжимлар башорати 2018 йиллик Қисқичбақа

Мунажжимлар башорати 2018 йиллик Қисқичбақа: Йил шахс ва маънавии етукликка тегишли ҳамма нарсага ижобий бўлади, танлаган йўлингизда ҳақ эканингизни сезасиз. Ижодий имкониятингиз юқори бў-лади, ҳеч кимга эътибор бермасдан кўнглингиз истаган иш билан шуғулланишингиз мумкин.

Молиявий мустаҳилликка эришиш муҳим, шунинг учунбюджетга жиддий муносабатда бўлинг. Шахсий
ҳаётингиз бир маромда кечмайди, эҳтиёткор ва сабрли бўлинг.

Оёғингизда қаттиқ туриб, куч-билимингизни тўплаб ҳаётингизни барқарорлаштириш учун ўз бюджетингизга эътибор қаратиш вақти келди. Бу йилда ҳар қандай пул топиш имкониятларини қўлдан чиқармаслик жуда муҳим, ҳатто аҳами- ятсиздек кўринганларини ҳам.

Чунки олдингизда нафақат пул ишлаш, балки ўзингизнинг келгуеи- да юксалишингиз учун моддий базани шакллантиришдек вазифа турибди. Бу нафақат молияга тегишли, балки ғайратингаз, танангизнинг жис- моний аҳволи, атроф муқитингизга ҳам боғлиқ.

Шунинг учун кун тартибингизни ўзгартиринг, парҳезга алоҳида эътибор қаратиб, қувват оши- радиган, мустаҳкамлайдиган экологик тоза маҳсу- лотларга ўтинг.

Куч-қудратга тўлганингизни ҳис қилинг, бу бежиз эмас, йилнинг охирига келиб, у сизга нима учун кераклигини билиб оласиз. Ке- йинга ойларда сиз ўзлигингиз ва ўз йўлингизни излай бошлайсиз.

Таянчингиз — фақат ўзингиз эканлигизни англайсиз, бунга замин илгаридан тайёрланган бўлиши керак.
Бу йил ҳар қандай хавфли лойиҳалардан, таваккалчилик, спортнинг экстремал турларидан воз кечинг. Эҳтиёт бўлинг, шикастланиш мумкин бўлган ҳолатлардан қочинг, машинани эҳтиёт бў- либ ҳайданг, йўл қоидаларини бузманг, ўзингизни асранг.

Сеҳргарлик, самоларда сайр қилиш, экзо- тик билимларингизни иккинчи планга ўтказинг, олдинда ақл-идрок, амалиёт, оёғингиз остида қат- тиқ замин турганини ҳис қилиш бўлсин.

Бирин- чи ярим йилликда ўзингизни яхши ҳис қиласиз, мураккаб синовларга қарамасдан, сиз барибир тўғри йўл тутаётганингизга ишонасиз, ҳақиқатан ҳам тўғри йўлда кетяпсиз.

Ижодиёт ҳақида: севимли машғулотларингиз ҳақида унутманг, шунчаки дам олинг, қувонинг, ҳаётингизда шодлик ва байрамлар учун жойлар кўп бўлсин.

Қисқичбақа буржи тадбиркорли ва касп хунар

Бу йил иш ва мансабингиз сизни безовта қил- майди, ҳаммаси етарлича яхши кечади. Йил маъ- навий ва ижодий энергия билан тўлиқ бўлади ва у ҳаётингизга касбга оид сифатли ўзгаришлар олиб келади.

Масалан, қизиқишларингиз йил охи- рига бориб касбингизга ёки иш жойингизга айла- ниб кетиши мумкин, бу сизни қувонтиради ва ях- ши даромад келтиради. Иш жойи ва фаолиятин- гизни ўзгартириш эҳтимоли сиз ва яқинларингиз учун кутилмаганда юз бериши мумкин.

Январь ва февраль ойлари кундалик лойиҳанинг фаол ишлари билан тўлиқ бўлади, уфқда истиқболли янги йўналишлар кўринади.

Март ва апрелда иш берувчилар билан мулоқотга киришинг, суҳбат- ларга қатнашинг, май ойидан сиз турли жой ва корхоналар билан фаолиятингизни биргаликда олиб боришингиз мумкин, аммо вазият яхши то- монга ноябрь ва декабрда ўзгаради.

Молиявий масала жуда муҳим. Сиз мустаҳкам моддий пойдеворга эҳтиёж сезасиз, майли кўп бўлмасин, аммо шахсий маблағга зарурат доим мавжуд. Бу илгари ишламаган ва жуфти ҳисоби- га ёки кредит эвазига яшаганларга тегишли.

Бош- қалар қарз эвазига яшашдан воз кечиб, фақат ўз имкониятларига суяниб яшаши керак. Сиз минимум маблағга яшай олишингизни билишин- гиз муҳим ва манманлик қилмасангиз, керакли нарсаларнинг ҳаммасига эриша оласиз.

Кредит, қариндош ва дўстларингиздан қарз олманг. Қарз- ларингиз бўлса, қайтаришнинг айни вақти, нати- жада йил охирида ҳеч кимдан қарз бўлмайсиз.

Августдан бошлаб йил охиригача пул тикиш, пул сарфлашда ҳамма жабҳада жуда эҳтиёткор бў- лиш шарт. Яхшиси, катта молиявий операци- ялардан воз кечган маъқул. Сиз осон пул топа- сиз, аммо ёдда тутинг: ҳеч қандай таваккал, жуда қиммат истаклар ва реал имкониятларда четга чиқмаслик керак.

Мунажжимлар башорати Қисқичбақа саламотлик

Биринчи ярим йилликда саломатлигингизга ҳеч нима хавф туғдирмайди. Сизнинг саломатли- гингиз яхши бўлса, уни мустаҳкамлаш чоралари- ни кўринг.

Агар даволаш курсини олаётган бўл- сангиз, режага амал қилинг. Февраль ва мартда баъзи яллиғланиш жараёнлари бўлиши мумкин. Иккинчи ярим йиллик унча тинч бўлмайди.

Май, июнь, июль ойларида сурункали касалликлар қай- таланиши мумкин. Август, сентябрда бу масалада диққатингизни жамлашга тўғри келади.

Мунажжимлар башорати 2018 йиллик

tushda