Мунажжимлар Башорати арслон буржи

Мунажжимлар Башорати арслон

Мунажжимлар Башорати арслон буржи

Бу йилни сиз учун ҳал қилувчи йил деб аташ мумкин. Айнан шу йилда сиз ўз имкониятларингизни намоён қилиб, аниқ масадларингизни англай бошлайсиз. Ҳеч нарсадан кўрқманг, ҳатто одатланиб ҳолган бирор нарсангизни ташлашга тўғри келганда ҳам миннатдор бўлиб хайрлашинг ва ҳўйиб юборинг. Баъзи арслонлар ўз саломатликларига эътибор ҳаратишлари керак. Ишлар кўп ва доим ҳам ёҳимли бўлавермайди, аммо ичингиздаги ёруғликни сезишингиз ҳар ҳандай муаммоларни енгишингизга ёрдам беради.

Мунажжимлар Башорати арслон буржи

Арслон буржи Мунажжимлар Башорати Тақдир чизиқлари

Йил давомида сиз учун муҳим бўлган масала- ни ҳал қиласиз, сиз ҳамма ортиқча нарсалардан халос бўлиб, ўзингизга эътибор қаратинг. Ўз ҳа- ётингизга, ўзингиз билан бўлаётган ҳамма нарса- га тўлиқ масъулият билан ёндашинг. Энг муҳим саволларга жавоб берадиган вақт келди: кимман, қаерга кетяпман, ҳаётимдаги мақсадим нима, та- мойилларим қандай? Бировнинг фикри билан

яшашдан воз кечиштўғри ва фойдали бўлади, ўз- лигингизни топишингиз керак. Ўзгарувчан оламга қараб ўзгариш шарт эмас. Сиз ҳеч кимга, ҳеч нарса қарз эмассиз. Атрофдагиларнинг умидла- рини оқлашингиз шарт эмас, ўзингизни бировлар роҳати учун қурбон қилманг.

Ўз ижодий имко- ниятларингизни бўғманг, чунки сиз билан боғлиқ кимларнингдир режаси бор. Албатта, ҳамманинг қам ўз олдида бурчлари ва масъулияти бор — болалари, ота-онаси, уй ҳайвонлари. Аммо ҳатто улар ҳам сизни бошқаришига йўл қўймаслигин- гиз керак. Зарур ишни бажаринг, аммо сизни бошқаришларига йўл қўйманг.

Ўзингизга бўлган йўлни осон босиб ўтасиз. Албатта, фаоллик кўрсатиш шарт эмас, ҳаёт би- лан курашиш ҳам керак эмас, сизга зарур бўлган нарсанинг ўзи олдингизга келади. Сиз юқори- дан берилаётган инъомларни қабул қилишни ва тақдир юбораётган белгиларни ўрганинг.

Эртакда ип калаваси қаҳрамонни ортидан эргаштиради — худди шундай тарзда сиз ҳам ўзлигингизни қиди- риб, мавҳум жойга бориб қолишингиз мумкин. Иил охирида ёлғизликка бўлган истак кучайса, унга якун ясаш, қалб маконида ҳаммасини жой- жойига қўйиб, муқаддимага қайтиш зарур.

Ноябрь ва декабрда дуолар ўқиб, Яратганга илтижо қилинг. Югур-югурлардан воз кечиб, иш- лар билан банд бўлинг, қалбингиз билан ёлғиз қолинг.

Мунажжимлар Башорати Арслон буржи Севги мухаббат

2018 йилда сизни тўсиб турган муносабатлар мантиқий якун топади. Бундай онларда кўпчи- лик изтироб чекади, аммо агар бирдамлик сизга куч, иссиқлик ва бахтни ҳис қилишни бермаса, ушда ачинишнинг кераги йўқ. Ҳамма жуфтлик- лар ҳам бошидан оғир дамларни ўтказадилар.

Агар муносабатларингизда ҳали ҳам умид бўлса, ҳамма қийинчиликларни енгиб, эски одат ва му- омала билан хайрлашиб, янги кўринишда у билан ёнма-ён боришни давом этинг.

Кимки ёлғиз бўлиб, ўзига ёр қидираётган бўл- са, қалбига қулоқ тутсин, аммо вақтинчаликка жуфт қидириш яхши эмас. Агар барча куч ва вақтингизни ўз камолотингизга сарфласангиз, жуфтингиз ўзи сизни топади. Ҳозир ҳар қандай фаол қидирувлар, оила қуришга интилиш яхши- ликка олиб келмайди. Бу муносабатда бўлганлар- га ҳам тегишли, ўтмишга ёпишиб олманг.

Баъзи сабабларга кўра сиздан узоқлашмоқчи бўлади. Сиз истаганингизча аразлашингиз мумкин, ам- мо вазиятнинг моҳияти ўзингизга аҳамият бери- шингиздадир. Август ва сентябрь анча қийинроқ давр.

Агар уйғунликка интилаётган бўлсангиз, ни- золар келиб чиқишига интилманг, тинч йўл билан ҳал этинг. Бу даврда сиз муносабатлардаги бар- ча мураккабликларга қарамасдан ўз юлдузингиз ортидан бора бошлайсиз.

Йил охиригача аҳвол таранг бўлиши мумкин. Уйга келсак, ҳамма нар- сани истаганингизча мустаҳкамлаб, янгилашингиз мумкин. Тақдир шароитларни яхшилаб, ҳатто қулайроқ янги уйга кўчиш имконини беради.

Йил охирига келиб, инқироз чекинаётганини сезасиз, уфқда янги ҳислар пайдо бўлади. Тўғри, ҳозирча у фақат романтик иштиёқ, холос. Ҳеч қандай масъулиятларСиз, у сизнинг яширин иқти- дорингизни уйғотишга, қувонч ва юксакликка кў- тарилишингизга ёрдам беради.

Мунажжимлар Башорати Арслон буржи Касп-хунар ва тадбиркорлик

Соҳангизда ҳеч қандай хавф йўқ, аммо охир- ги ишингиз кўп оворагарчиликларга олиб кели- ши мумкин. Хизматдаги камчиликлар саломатли- гингиз ва руҳиятингизга таъсир этмаслиги учун ҳамма ишларингизга масъулият билан ёндашинг.

Йил давомида ишларингиз кўпаяди. Агар сиз йи- рик корпорация хизматчиси бўлсангиз, раҳбар- лар босимини ҳис қиласиз, ўз манмаилигингизни босиб, бўйсунишга тўғри келади. Бу осон эмас, аммо бу 2018 йил ўйин қоидалари.

Сабр уч кар- ра кўпроқ бўлиши керак, ахир ҳозир юлдузли имтиҳондан қандай ўтишингизга қараб, келгуси- даги мартаба ва жамоадаги ўрнингиз белгилана- ди. Ҳаммасини ташлаб, ишдан бўшашни истаб қолсангиз, тўхтанг ва яхшилаб ўйлаб кўринг.

Гап шундаки, қийинчиликдан қочсангиз, ҳамма муам- моларни ишдан бўшаб, ҳал қилсангиз, янги ишни яқин орада топмаслигингиз ҳам мумкин. Сабр қилиб, синовдан ўтсангиз, тақдирнинг ўзи сизни мукофотлайди. Энг қийин давр — августгача бўлган давр. Ишда турли кўнгилсизликлар бўли- ши мумкин. Августдан бошлаб енгилроқ бўлади,

худци асосий саволларга жавоб бергансиз, аммо имтиҳон хали тугамагандек.
Июндан октябргача ҳаммасидаи воз кечиш истаги пайдо бўлади: иш жойини ўзгартириш, соҳани ўзгартириш, раҳбарият билан яхшилаб жанг қилишни истайсиз.

Унутманг, бу дастлабки белгилар. Ҳақиқий ўзгаришлар келгуси йилда бў- лади, ўшандагина сиз вазиятга баҳо бериб, истал- ган йўналишни танлайсиз. Уз бизнесингиз бўлса, шеригингиз билан алоқани узишингиз мумкин. Атрофдагилардан ҳеч нима кутманг, фақат ўз кучингизга суянинг.

Мунажжимлар Башорати Арслон буржи саломатлигингизга бу йилги башорат

Ҳамма Арслонлар саломатлиги яхши бўли- шини истайди. Йил давомида саломатлигингизга эътиборлироқ бўлинг. Агар ёш бўлсангиз, куч- га тўла бўла туриб, “фастфуд”лар билан овқат- ланманг ва ўзингизга ортиқча машғулотларни юк қилманг.

Ўрта ёшдаги инсонларга ва кексаларга келсак, ўзига жиддий эътибор қаратишлари ке- рак. Шифокорга учрашиб, ҳамма тавсияларига амал қилишлари, зарур бўлса даволаш курсини ўташлари даркор. 2018 йилда шикастланмасан- гиз ҳам сурункали касалликлар ўзини эслатиб қўйиши мумкин.

tushda