ЭРКАККА КУЧ БЕРАДИГАН ТАБИИЙ ВОСИТАЛАР

ЭРКАККА КУЧ БЕРАДИГАН ТАБИИЙ ВОСИТАЛАР

ЭРКАККА КУЧ БЕРАДИГАН ТАБИИЙ ВОСИТАЛАР: Хом ипақ ўрдак мияси, чумчуқ киндиги, кийик олати, пиёз, панирмоя, араб шери, хардал уруғи, ёввойи сабзи, анис, кокос ёнғоғи, шумтол, қичитқиўт, мускат ёнғоғининг қобиғи, сассиқ каврақ гандано, сабзи, индов, шивит, шолғом, қовун, бодрингуруғи, бузайдон, писта, фундуқ, ёнғоқ мағзи, қизил ва оқ бахман,

саримсоқ, мирта ўсимлигининг меваси, семизўт, темиртикон, нўхат, сариқ йўнғичқа, тулки мояги, қавлинжон, узунмурч, долчин, қора андиз, занжабил, кунжут, савринжон, назлаўти, қалампирмунчоқ, қуст, каноп, мушқ анбар, шакар, заъфарон, Эронкавраги, маҳсар, олтин, кумуш, марварид, ёқут ва маржон.

Жинсий қувватни зиёда қилиб, юрақ мия, буйрак ва белга куч бериб, шодлик пайдо қилади: қизил ва оқ бахман, бузайдон, ёввойи сабзи, қирфа, мускат ёнғоғининг қобиғи, кабоба, ҳавлинжон, йирик ва майда ҳил, сунбул, ялпиз, анор ипори, қалампирмунчоқ, мастика, ҳинд созажи, шодана, қўнғирранг анбар, марварид, шумтол – ҳар биридан уч дирамдан, хом уд, заъфарон – ҳар биридан икки дирамдан,

суқ олтин, эритилган кумуш – ҳар биридан ярим мисқолдан, сариқ ёқут – мисқолнинг олтидан бир миқдорида, туплоқ – бир ярим дирам, тулки мояги, кўкнор уруғи – ҳар биридан ўн дирамдан, сув ҳўкизининг олатини эговлаб майда қилин. анидан ярим дирам, сақанқур киндиги – ўн беш дирам, буларни туйиб, элаб, ўн дирам бодом ёғига аралаштириб, қанд билан қиём қилинган сутнинг ичига солиб, маъжун тайёрланади ва ҳар куни бир дирамдан бир мисқолгача ейилади.ЭРКАККА КУЧ БЕРАДИГАН ТАБИИЙ ВОСИТАЛАР

Маний қувватини, юрак кучини ва мия қувватини зиёда қилади, олатни қаттиқ қилади, ранг-рўйни тозалайди ва нуроний қилади: шумтол, тулки мояги, ёввойи сабзи, ҳавдинжон, қизил ва оқ тударий – ҳар биридан уч

дирамдан, занжабил, ширин қуст, бузайдон – ҳар биридан икки дирамдан, ҳабб ул-заълам уруғи, чаёнсимон дарунаж – ҳар биридан икки дирамдан, қалампирмунчоқ, долчин, туёқўт, мускат ёнғоғининг қобиғи, кабоба, ҳинд туплоғи, қирфа, мускат ёнғоғи, уд, анор ипори, заъфарон, қўнғирранг анбар – ҳар биридан бир ярим дирамдан, писта мағзи, санавбар бужури, ҳаббат ул-хазро, чигит мағзи, пўсти туширилган кунжут, кокос ёнғоғи – ҳар биридан етти дирамдан,

сақанқур суви – ўн беш дирам, катта миқдори олти дирам, балзам дарахтининг меваси, оқ мурч, қовун уруғининг мағзи, икки хил ранг уруғларининг мағзи, индов, гандано, пиёз, шолғом, шивит, оқ қўкнор, темиртикон, хилюн уруғлари, қаҳрабо – ҳар биридан ўн дирамдан, мушк – олти нўхат миқцори, буларни туйиб, элаб, ҳаммасини аралаштириб, жимоъдан сўнг бир мисқолдан уч дирамгача тановул қилинади.

Юрақ меъда, мия ва белга қувват бериб, олатни шиддатлантирадиган ва уни тўлиқ тиккалаптирадиган нарсалар: бодом мағзи, писта, фундуқ, кокос ёнғоғи, санавбар бужури, ёввойи сано уруғи, хаббат ул-хазро, қов}гн уруғи ва хабб ул-залам уруғининг мағзи, оқ кўкнор, пўсти туширилган кунжут – ҳар биридан ўн дирамдан, кабоба, қирфа,

ҳавлинжон, қалампирмунчоқ, ёввойи сабзи – ҳар биридан ярим дирамдан, мускат ёнғоғининг қобиғи, шумтол, сунбул – ҳар биридан уч дирамдан, қизил ва оқ бахман, бузайдон, шолғом, пиёз, шивит уруғлари – ҳар биридан олти дирамдан, хурмо, эговланиб майдаланган ҳўкиз олати – ҳар биридан тўрт дирамдан, занжабил, мушқ заъфарон, узунмурч – ҳар биридан уч дирамдан, чумчуқ мияси – ўн дирам, тулки

 

мояги – ўн беш дирам, буларнинг икки баробар микдорида асал билан шарбат тайёрлаб, ҳар бири икки мисқолдан ичилади. Қовурдоқ нўхат суви, товуқ тухумининг чала пиширилган сариғи, кабоб ва хом пиёздан овқат ейилади.

Маъжуни фалсафа (файласуфлар маъжуни). Балғамни йўқотишда, буйрак ва бурунлар, орқа суякнинг оғриқлари, сийдикнинг томчилаб келишида, моддаларнинг турланиши ва бодлларнинг оғришини даф этишда тенги йўқ фойдали даводир, шунингдеқ шодлиқ хурсандлик ва тўлиқ иштаҳа пайдо қилади, манийни зиёдалаштиради, олатни мустаҳкамлайди. Ҳакимларнинг айтишича, файласуфлар маъжуни йигитликни қайтаради.

Хусусан, балғам мизожли кишига шундай таъсир кўрсатади. Таркиби: мурч, узунмурч, долчин, ҳалиланинг пўсти, омила, шийтарж, юмалоқ зированд, бобуна, тулки мояги, санавбар мағзи, кокос ёнғоғи – ҳар биридан ўн дирамдан, майиз – ўттиз дирам, буларга нисбатан уч баробар оралиқдаги асалга қўшиб аралаштириб, маъжун қилинади, ҳар куни уч дирам миқдорида тановул этилади.

tushda